Winkelwagen

iDeal veilig betalen

Koop zeker KOOP CBW ERKEND !

Leveringsvoorwaarden


Disclaimer.
De getoonde afbeeldingen op www.sickmannwebshop.nl van onze producten zijn klein en kunnen slechts een indruk geven van het dessin. Afhankelijk van de door u gebruikte instellingen en computerapparatuur kunnen de getoonde kleuren licht afwijken van het werkelijke dessin. 

Onze voorwaarden.

www.sickmannwebshop.nl (www.sickmannwebwinkel.nl ) maakt ondeel uit van                                                                                                                                                                       
Sickmann Woninginrichting Amsterdam B.V
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM  
Tel. 020-6653395  Fax.020-6653396 
Email. info@sickmannwebshop.nl of info@sickmann.nl 
kvk-nr. 34.14.0.897 Amsterdam 
B.T.W.-NL8153.12.593.B01

Naast de CBW- Mitex voorwaarden die u hieronder kan openen  zijn ook de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing

CBW - Mitex voorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor bestellingen via www.sickmannwebshop.nl

Prijzen.
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbieding te doen.

Kosten van aflevering.
De kosten van aflevering zijn afhankelijk en de aantal bestelde producten en grote van de producten.
Voorbeeld voor 1 fournituur (glijder bedraagt de verzendkosten per post 3,50 EUR
Voorbeeld voor 1 fles onderhoudsmiddel bedraagt de verzendkosten per pakketdienst 8,95 EUR
U kan er ook voor kiezen de bestelde producten bij ons af te halen de verzendkosten zijn dan 0,00 EUR

Wijze van aflevering.
Kleine producten ( fournituren) versturen wij per post.
Grotere producten versturen wij per pakketdienst. U kan dan altijd u track & tracé nummer bij ons op vragen

Betalingswijze en betalingsconditie.
U kunt bij ons betalen op de volgende wijze:
Via iDeal  of door middel van een overschrijving naar onze rekening vooruit.

Levertermijnen en aflevering.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. 
Er worden alleen goederen afgeleverd binnen Nederland.
Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen.Bij overschrijding van de leveringstermijn zult hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.
Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan melding gedaan.U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dit geval altijd voor ons.
Voor verzending maken wij gebruik van:
Dpd pakketdienst

Zichttermijn en retournering.
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen.Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen.Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wil behouden.
Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via info@sickmannwebshop.nl. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de orginele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren.
Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van de door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten.
Klachten of service meldingen kunt u als volgt melden:
Via email info@sickmannwebshop.nl                                                                                                                               
Via brief:
Sickmann Woninginrichting Amsterdam                                                                                                                                                 
Eerste Oosterparkstraat 202                                                                                                                                                
1091 HL AMSTERDAM

Beschrijf hierin duidelijk de aard van u klacht of service melding. Vermeld ook uw naw gegvens en een door u gewenste oplossing. Wij komen samen wel tot een goede oplossing.

Privacy
Wij gebruiken u gegevens enkel om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en eventueel indien u dat wenst op de hoogte te houden van interssante acties en aanbiedingen.
Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven.

Garantie 
Het niet opvolgen van de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

Vragen en of opmerkingen.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen omtrent de voorwaarden van uw bestellingen dan kunt u altijd een e-mail sturen naar info@sickmannwebshop.nl welke wij zo spoedig mogelijk in behandeling zullen nemen.